Home   Contact Us  
 
 
 
 
 
HEALTHCARE   ยป   Initiatives
 
Initiatives
 
BIHAR
Veerayatan Hospital
Pawapuri
 
GUJARAT
R.M. Dhariwal Hospital -
Girivihar Trust
Palitana
 
R.M. Dhariwal Cancer Hospital
Valsad
 
Sheth C. N. Arogyanidhi Sanchalit
Smt. H. A. Shah Gen. Hospital
Smt. Shobhaji Rasiklal Dhariwal Medical Unit
Mehsana
 
Shree Prabhav Hem Kamdhenu - Girivihar Trust
Palitana
 
Shree Prabhav Hem Kamdhenu - Girivihar Trust
Valsad
 
MAHARASHTRA
Anand Rishiji Hospital
Ahmednagar
 
Daibetic Care & Foundation
Pune
 
Dr. Hedgewar Rugnalaya Hospital
Aurangabad
 
Grant Medical Foundation
Pune
 
 
Netra Seva Pratishthan
Pune
 
Poona Hospital
Pune
 
Rajasthani and Gujarati
Charitable Foundation
Pune
 
R.M. Dhariwal Cardiac
& Neuro Centre
Pune
 
R.M. Dhariwal ICU, Ruby Hospital
Pune
 
Sanjeevan Medical Foundation
Pune
 
Shri Datta Shikshan Prasarak Mandal
Shirur
 
Tarachand Ramnath Hospital
Pune
 
The Society For The Welfare of
The Physically Handicapped
Pune
 
Vision Research Foundation
Pune
 
UTTAR PRADESH
Abid Ali Khan Eye Hospital
Aligarh